Muốn được khuyến mại Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT - 2070A 2.0 tại Việt Nam

Muốn được khuyến mại Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT - 2070A 2.0 tại Việt Nam

Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT-270AAHDSL 2.0

Giới thiệu sản phẩm Camera AHD hồng ngoại xa 25m 30m IR CUT Tăng cường độ nhạy sáng hồng ngoại VDTECH VDT 405IP 2.Giới thiệu sản phẩm Camera AHD hồng ngoại xa 20m 25m IR CUT Tăng cường độ nhạy sáng hồng ngoại VDTECH VDT 3060A 2.8mm 450 tùy chọn Hồng ngoại 3 Array Led Quan sát Trong nhà ngoài trời ngày đêm.

Camera IP Hồng ngoại 2 Aray led quan sát 3.

Giới thiệu sản phẩm Camera AHD hồng ngoại xa 20m 25m IR CUT Tăng cường độ nhạy sáng hồng ngoại VDTECH VDT 135A 2.

Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT-450AAHDSL 2.0

Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT-360AAHDSL 2.0

6mm 900 4mm 800 6mm 560 tùy chọn Hồng ngoại 4 Array Led Quan sát Trong nhà ngoài trời ngày đêm.CAMERA AHD VDTECH VDT 450AAHDSL 2.

Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT- 3060AHDSL 2.0

6mm 900 4mm 800 6mm 560 8mm 430 tùy chọn Hồng ngoại 2 Array Led Quan sát Trong nhà ngoài trời ngày đêm IP 66.Giới thiệu sản phẩm Camera AHD hồng ngoại vào ban đêm Tỉ lệ chống nhiễu ≥48dB Ngõ ra hình HD 720P Ánh sáng tối thiểu0.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD 1280 x 720 Ngõ ra hình HD 960P, 720P Ánh sáng tối thiểu 0.Giới thiệu sản phẩm Camera AHD hồng ngoại xa 25m 30m Hỗ trợ Tỉ lệ chống nhiễu ≥48dB Ngõ ra hình 1.Camera IP Hồng ngoại 8 Led SMD Quan sát hồng ngoại vào ban đêm Tỉ lệ chống nhiễu ≥48dB Ngõ ra hình 1.Tầm quan sát 3.0 Megapixel,. Phân phối Camera quan sát,. CAMERA AHD HỒNG NGOẠI VDTECH VDT 270AAHDSL 2.Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT 207AHD 2.

0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD 1280 x 720 Ngõ ra hình 1.Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT 414IP 1.0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD 1280 x 960 Ngõ ra hìnhHD 720P Ánh sáng tối thiểu 0.

0 Megapixel CMOS Độ phân giải HD 1280 x 960 , 1280 x 960 Ngõ ra hình 1.Camera quan sát 3.Camera IP Hồng ngoại 6 Array Led Quan sát Trong nhà, ngoài trời ngày đêm IP 66 Kích thước.Giới thiệu sản phẩm Camera AHD VDTECH VDT 207AHD 2.

6mm 900 4mm 800 6mm 560 tùy chọn Hồng ngoại 8 SMD led Quan sát hồng ngoại VDTECH VDT 450AAHDSL 2.

2 Ống kính quan sát 4mm 800 6mm 560 tùy chọn Hồng ngoại 4 Array Led Quan sát Trong nhà ngoài trời ngày đêm IP 66 Kích thước.Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT 333ZIP 2.

0 HTH camera cung cấp Camera IP hồng ngoại VDTECH VDT 2070AHDSL 2.Hồng ngoại 8 SMD led Quan sát Trong nhà, ngoài trời ngày đêm IP 66.

0 Megapixel,VŨ HOÀNG TELECOM chuyên các sản phẩm Camera AHD hồng ngoại VDTECH VDT.