Làm sao để được khuyến mại L� c tay h�nh hoa b� c - ts-0110 tại Thủ đô

Làm sao để được khuyến mại L� c tay h�nh hoa b� c - ts-0110 tại Thủ đô

L� c tay �i h� t ch�u b� c 925 cao c� p 925 ts 0050.Nh� n �i b� c cao c� p ts 0101.200k tặng 1 lắc tay gốm sứ bất kỳ trị giá 25k.200k tặng 1 trang sức gốm sứ trị giá 15k.100k tặng 1 lắc tay, lắc chân đơn giản trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop Địa chỉ chính 75 35 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.350k tặng 1 trang sức gốm sứ trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.

L�c tay tr�i tim b�c - ts-0107

9cm + 3cm xích nối, có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.Nh� n �i b� c ts 0119.L� c tay l� c l� c l� b� c 925 cao c� p 925 ts 0054.200k tặng 1 lắc tay, lắc chân đơn giản trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.

350k tặng 1 lắc tay gốm sứ bất kỳ trị giá 25k.

Nh�n tr�i tim n� b�c 925 cao c�p - ts-0017

Nh�n c�nh thi�n s� b�c 925 cao c�p - ts-001

L�c tay b�c - ts-0091

200k tặng 1 trang sức gốm sứ trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.350k tặng 1 trang sức gốm sứ trị giá 15k.3cm + 5cm xích nối, có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.8cm xích nối, có thể tự chọn trong shop rồi PM shop Địa chỉ chính 75 35 Gò Dầu, F. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.L� c tay m�o hello kitty v� x��ng c� b� n l� �nh � b� c cao c� p 925 ts 0050.L� c tay h�nh hoa b� c 925 cao c� p 925 ts 0055.200k tặng 1 lắc tay, lắc chân đơn giản trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop Địa chỉ chính 75 35 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.

L� c tay ng�i sao b� c 925 cao c� p ts 00100.

L�c tay tr�i tim �i b�c cao c�p 925 - ts-0057

5cm + 3cm xích nối, có thể tự chọn trong shop rồi PM shop Địa chỉ chính 75 35 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.100k tặng 1 lắc tay gốm sứ trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.Để tiết kiệm phí vận chuyển được tính riêng theo shop.350k tặng 1 lắc tay gốm sứ bất kỳ trị giá 15k.

Nh�n �i b�c 925 cao c�p - ts-0087

350k tặng 1 lắc tay gốm sứ trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop Địa chỉ chính 75 35 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.L� c tay l� c nh� b� c cao c� p 925 ts 0046.L� c tay m�o hello kitty v� x��ng c� b� n l� �nh � b� c 925 cao c� p 925 ts 0050.

200k tặng 1 trang sức gốm sứ trị giá 25k.100k tặng 1 lắc tay, lắc chân đơn giản trị giá 40k. có thể tự chọn trong shop rồi PM shop 1.Nh� n �i b� c cao c� p ts 0087.

100k tặng 1 lắc tay gốm sứ bất kỳ trị giá 15k.

5cm xích nối, có thể tự chọn trong shop rồi PM shop Địa chỉ chính 75 35 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.