Skinny - Fashion Shop hỗ trợ 71% khi bán � m s� mi d�ng x�e

Skinny - Fashion Shop hỗ trợ 71% khi bán � m s� mi d�ng x�e

� m su�ng sn th� t d�y ng� c. 💟 Đầm SN họa tiết hở vai = 210k Size S Ngực 84, Eo 80, Dài 80 💟 Size M Dài 73, Ngực 78, Eo 68.

�o s�mi c� b�o tay d�i

� m x�e 2d c�p ng� c. 💟 Đầm xòe cúp ngực = 210k Freesize 💟 Size S Ngực 90, Eo 68, Dài 80 💟 Size S Ngực 84, Eo 80, Dài 82, Eo 76.� m x�e h� a ti� t form r� ng.

�o s�mi c� �nh �

�o kho�c len form d�i. 💟 Áo sơmi phối ren = 260k.� m su�ng c� tr�. 💟 Đầm liền SN thắt dây nơ = 220k.� m x� p ly n�. 👘 100% ĐƠN HÀNG ĐƯỢC GIAO TRONG VÒNG 24H.

�o s�mi ph�i ren

� m x�e c�p ng� c ph� i n�t. 💟 Đầm suông SN thắt dây nơ = 220k.� m x�e c�p ng� c. 💟 Đầm kẻ sọc hở vai = 271k Kích thước dài 82cm, Ngực 84cm, Eo 68cm.

�m hai d�y voan

�m x�e 2d c�p ng�c

Set � m k� s� c � ng.Set � m k� s� c c�ng ch�a. 👘 100% SP CỦA SHOP ĐỀU CÓ HÌNH THẬT.💟 Đầm kẻ sọc công chúa = 220k Kích thước Size S Ngực 82, Dài 81, Eo 72 Size M Ngực 86, Dài 82, Eo 80.

�m x�e ph�i ren

�o kho�c len cho�ng vai

�m x�e li�n c� b�

💟 Đầm thêu hoa SN = 260k Size M Ngực 86, Eo 70, Dài 79.💟 Đầm trắng cutout vai = 271k Kích thước Size S Ngực 82, Dài 81, Eo 76 Size M Ngực 86, Eo 70, Dài 79.� m k� s� c ph� i ren.� m x�e c�p ng� c ph� i l�� i. 👘 100% SP CỦA SHOP ĐỀU CÓ HÌNH THẬT.� m x�e h� a ti� t. 💟 Đầm thêu hoa SN = 260k Size M Dài 73, Ngực 78, Eo 68.

�m x�e h�a ti�t in hoa

�o s�mi c� �ng vi�n b�o